JAARCIJFERS

Dankzij de genereuze steun van een kerkelijke instelling en andere donaties beschikt de Stichting over middelen om haar activiteiten uit te voeren.

De onderhoudskosten van de Stichting staan in redelijke verhouding tot de uitgaven die ten goede komen aan het doel van de instelling, vooral omdat de oprichters het Secretariaat van hun kantoor ter beschikking stellen aan de Stichting en de Directeur pro bono werkt.