COMITÉ VAN AANBEVELING

Prof.dr. L.F.M. Besselink
Hoogleraar Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

De heer J.H. Brouwer
Voormalig Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, voorzitter van de Nederlandse sectie van Stichting Advocaten Zonder Grenzen, erevoorzitter van de International Criminal Bar, lid van het bestuur van Advocaten voor Advocaten (Nederland)

Prof. Bill Bowring
Advocaat in Londen, professor aan de School of Law, Birkbeck College, University of London, directeur van de LLM/MA in Human Rights

De heer B. Dittrich
Voormalig advocaat en rechter in Berlijn, voormalig parlementslid, huidig ​​directeur belangenbehartiging van het Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Program, Human Rights Watch

De heer B. Favreau
Advocaat in Bordeaux, voormalig Deken van de Orde van Advocaten in Bordeaux, oprichter en voorzitter van de IDHAE

De heer Wolfgang Kaleck
Voormalig advocaat in Berlijn, secretaris en medeoprichter van het Europees Centrum voor Constitutionele en Mensenrechten (ECCHR)